Tässä on linkki tallenteeseen FB-livestä, jossa esittelen omia kokemuksiani kansalaisopistojen nelivuotisista kuvataiteen perusopinnoista.

Kerron esimerkiksi opintojen tavoitteista ja siitä, mitä itse sain irti opinnoista. Näytän myös esimerkkejä töistä, joita teimme neljän vuoden aikana ja kerron, mikä mielestäni oli kaikkein hyödyllisintä.

Yksi lähestyvän syksyn varmoista merkeistä on postilaatikoista kolahtava kansalaisopiston ohjelmalehti. Ilmoittautuminen kursseille on hyvässä vauhdissa ja kurssit alkavat tuota pikaa. Innokkaalle kuvataideharrastajalle on tarjolla ns taiteen perusopetusta, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden omien taitojen kehittämiseen.

Opintojen kesto ja opetussuunnitelma

Taiteen perusopinnot ovat nelivuotiset ja opintojen päätteeksi saa todistuksen. Opetus perustuu opetussuunnitelmaan, jonka pohjana on valtakunnalliset perusteet. Opetussuunnitelmassa tavoitteeksi määritellään monenlaisia taitoja.

Osa tavoitteista liittyy yleisesti oppimiseen ja työskentelytaitoihin. Tavoitteena on esimerkiksi

 • ajattelun taitojen ja kriittisen ajattelun kehittäminen
 • omien tavoitteiden asettaminen ja toimiminen niiden suuntaisesti
 • omien kokemuksien ymmärtäminen
 • oman oppimisensa tiedostaminen, pohtiminen ja kehittäminen
 • itse- ja vertaisarviointi
 • monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen
 • yhteisölliset oppimiskokemukset
 • oppimisen ilo
 • aktiivinen ja pitkäjänteinen työskentely ja opiskelu

Sain itse opinnot päätökseen viime keväänä, ja nyt jälkikäteen olen todella tyytyväinen, että tuli käytyä opinnot loppuun asti. Neljässä vuodessä todella ehtii jo oppia paljon ja tulee väkisinkin työskenneltyä pitkäjänteisemmin, kuin mihin omin päin kotona yleensä pystyy.

Tavoitteena oman taidesuhteen kehittäminen

Opetussuunnitelmassa luetellaan myös useita omaan taidesuhteeseen ja taiteen tekemiseen liittyviä tavoitteita. Näitä ovat esimerkiksi

 • Oman taiteentekijän identiteetin luominen ja vahvistaminen
 • itselle merkityksellisten kuvataiteen ja ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöiden tunnistaminen
 • itselle merkityksellisiin teemoihin, sisältöihin ja ilmaisun keinoihin syventyminen
 • itselle merkitykselliset tavat tehdä taidetta
 • oman elämänhistorian ja -kokemusten tutkiminen taiteellisen toiminnan lähtökohtana
 • oman kuvallisen ilmaisun analyyttinen reflektointi
 • kuvataiteesta nauttiminen
 • oman ja muiden taiteellisen työn arvostaminen

Näiden lisäksi opetussuunnitelmassa luetellaan luonnollisesti myös varsinaiseen tekemiseen liittyviä tavoitteita. Näitä ovat esimerkiksi

 • taiteenalan ilmaisukeinojen laaja-alainen harjoitteleminen ja soveltaminen
 • kuvataiteelle ominaisten osaamisalueiden kehittäminen
 • nykytaiteelle ominaisiin toimintatapoihin, ilmaisukeinoihin ja käsitteisiin tutustuminen
 • monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen käyttö
 • visuaalisen havainnoinnin ja ajattelun harjoittelu

Aivan ihania tavoitteita siis!

Retkiä ja muuta mukavaa

Viikoittaisten tuntien lisäksi opinnot sisältävät yhteisiä näyttelyretkiä sekä itse valittavia teemaopintoja. Opintosuorituksena toimii opintojen aikana koostettava portfolio sekä viimeisenä vuotena tehtävä lopputyö näyttelyineen.

Jos sinua kiinnostavat nämä opinnot, voit käydä vielä katsomassa tallenteen Facebook-livestä, jossa kerron omista kokemuksistani ja näytän esimerkkejä töistä, joita neljän vuoden aikana teimme.

Sen lisäksi annan lopuksi vinkkejä siitä, miten voit saada mistä tahansa käymästäsi kurssista mahdollisimman paljon irti ja tehostaa siis omaa oppimistasi. Olen lisäksi koonnut vinkit työkirjaksi, jonka voit käydä maksutta lataamassa itsellesi klikkaamalla alla olevaa kuvaa.